Årsmöten i Gåsholmas Föreningar

Lördag 13 juni hålls årsmöten i Vägföreningen, Stugföreningen och
Samfällighetsföreningen. Tid: 10.00 – ca 12.00  Plats : Dansbanan

OBS! Vi håller Corona-avstånd!