Historik över Gåsholma

Gåsholma utgör ett före detta fiskeläge med lotsstation. Redan 1613 låg här verksamma fiskare men först 1816 nämns den första bosatta. Bebyggelsemönstret är välbevarat och uppvisar en anpassning till platsens ursprungliga näring. Vid vattnet ligger sjöbodar och bryggarrangemang. Högre upp gistvallar, bostadshus och ekonomibyggnader. De enskilda bostadshusen är av blandad karaktär. Här finns såväl äldre bevarad bebyggelse som nytillkomna bostadshus. Stadsarkitektkontoret gjorde 1982 en kulturhistorisk bebyggelseinventering över Gåsholma Fiskeläge.

Nuvarande Gästbryggan användes tidigare av fiskare som med sina fiskebåtar lämnade fisk till Gävle Fisk på mornarna samt av Lotsen som hämtade och lämnade personal där.

Numera finns det ett 30-tal fastigheter med åretruntboende samt ett hundratal fritidsfastigheter som bebos främst under sommarmånaderna då även besökande turister hittar hit. Gåsholma har en unik festplats med dansbana där det arrangeras Midsommarfest och Surströmmingsfest.
I Gåsholma kan man även köpa fisk och under sommarmånaderna fika på Gåsholma Café.

Kring Gåsholma finns naturreservat och en fantastisk natur. Öar såsom Kusön, Kusö Kalv, Gåsholmen och Synskär, sedan är det öppet hav över till Finland i öster och Estland-Lettland i söder.

Lite kuriosa:
Riksradion sände direkt ifrån cafét på midsommarafton kl 13.00-15.00 1998.

Några citat ur Svenska Turistföreningens resehandbok 1948:
”En gammal huvudort för norra Gästrikekusten, bebodd av fiskare och lotsar. En vacker plats med grönska och blommor intill öppna havet, många måleriska partier vid vikar och hamninlopp”
Ur Margareta och Yngve Terenius uppsats i etnologi, Uppsala Universitet 1976:
”Vi for den slingrande skogsvägen fram till Gåsholma. Vi fann ett litet fiskeläge med stugor, sjöbodar och gistvallar på såväl fastland som öar, vilka voro förbundna med broar som ett litet Venedig i miniatyr. Där utanför utbredde sig det stora, vida, öppna havet. Vi såg, betogs och blev kvar”

Vid pennan: Göran Olsson
Redigerat av Anders Lagnert & Nils Axner