HJÄRTSTARTARE I GÅSHOLMA

HJÄRTSTARTARE FINNS INSTALLERAD I ”TELEKUREN”!

När ni behöver den, hänger den på en krok under Första Förbandslådan,
så det är bara att ta hela väskan med sig från kuren.

När ni tar den från kuren, aktiveras en alarmsignal under 5-10 minuter för att uppmärksamma omgivningen att någon behöver hjälp.
Hjälp är ju alltid bra att ha i en sådan situation.

Hoppas att vi inte behöver använda den, men behövs den så kan den rädda liv.

Gåsholma Samfällighetsförening