Vägföreningen

Gåsholma Vägsamfällighetsförening

Vägföreningen bildades under namnet Axmarby-Gåsholma Vägsamfällighetsförening, i samband med bygget av den ”nya” vägen ut till Gåsholma från Axmarby, via Finnharsfjärden. Den har därefter ombildats i och med att vägarna i Axmarby bildade en egen förening för dessa.

Föreningen har till uppgift att administrera och underhålla vägen mellan Axmarby och Gåsholma inklusive de angränsande stickvägarna.

Gåsholma Vägsamfällighetsförening Bankgiro: 5032-4334

Kontakt: vagforening@gasholma.se

Årsmötesprotokoll Vägsamfälligheten 2023