Vägarbete Höst 2022

Vägsamfällighetsföreningen informerar:

Asfaltering av vägen mellan Axmarby och Finnharsfjärden
kommer att påbörjas 22 augusti.
Alternativa vägar kommer att iordningställas och skyltas.