UTEGYM I GÅSHOLMA

Gåsholma Samfällighetsförening har fått bidrag till ett
Utegym ifrån Gävle Kommuns Ytterområdessatsning.
Gymmet med 6 st träningsstationer kommer i sommar
att installeras intill Dansbanan.
Mer info på Samfällighetsföreningens årsmöte!