Midsommarfesten Inställd

P.g.av pågående Corona-pandemi tvingas vi även i år att ställa in
Midsommarfirandet vid Dansbanan i Gåsholma.

Läs mer om årets övriga aktiviteter under Stugföreningen.