Gåsholmavägen stängs för tung trafik

Fr o m 1 april stängs Gåsholmavägen för tung trafik (12 ton).
Vägen öppnas igen när tjällossningen är över.

Vägsamfällighetsföreningen