Årsmöten i Gåsholmas Föreningar

Lördag 19 juni hålls årsmöten i Vägföreningen, Stugföreningen,
Samfällighetsföreningen. Tid: 10.00 – ca 12.00  Plats : Dansbanan

OBS! Vi håller Corona-avstånd!