Vädjan till alla Trafikanter

Var rädd om våra barn och respektera hastighetsbegränsningen 30 km i Gåsholma. Vägföreningen vädjar även till alla trafikanter att använda och respektera Mötesplatserna så att Gåsholmavägens stödkanter inte skadas.