Samfälligheten

Gåsholma Samfällighetsförening

 

Samtliga fastighetsägare i Gåsholma är medlemmar i Samfällighetsföreningen som har till uppgift att administrera och sköta om de gemensamma områden som finns inom Gåsholma, såsom:

  • Parkeringen vid infarten till Gåsholma
  • Båtupptagningsplatsen
  • Dansbaneområdet
  • Kajen
  • m.fl. gemensamma områden

Gåsholma Samfällighetsförening Plusgiro: 498 47 30-4

Kontakt: samfallighetsforening@gasholma.se

Årsmötesprotokoll 2023

Verksamhetsberättelse 2022-2023