Midsommarfesten Inställd

P.g.av pågående Corona-pandemi tvingas vi att ställa in årets
Midsommarfirande vid Dansbanan i Gåsholma.

Läs mer om årets övriga aktiviteter under Stugföreningen.