Lagning av fibermatning

Under måndag 12/8 och tisdag 13/8 så kommer en skada på fibermatningen att lagas. Fiberanslutningen kommer att brytas men så fort skadan är åtgärdad så kommer ni att ha uppkoppling igen.