Grannsamverkan

I Gåsholma har vi Grannsamverkan för att hjälpas åt
att hålla brottsligheten borta
och skyltar finns
uppsatta runt om på orten.

 

Kontaktpersoner om du ser något misstänkt eller har frågor:

Anders Lagnert   Mob: 070-519 26 60  Mail: anders@lagnert.se

Nils Axner           Mob: 070-563 76 51   Mail: nils.axner@gmail.com

Tord Sandberg    Mob: 070-899 52 93  Mail: tordsandberg1@gmail.com

Läs mer> Grannsamverkan 2022-06