Föreningar

Stugföreningen bildades 19XX, för att arrangera Midsommar och Surströmmingsfester på Dansbanan .

2018 2 noteringar från Gåsholmas stugförening

Årsmöte Gåsholma Stugförening 2018 – dagordning

Noteringar från Gåsholma Stugföreningens Styrelse 2017.12.16

Protokoll Årsmöte Gåsholma Stugförening 2017 update 2

Verksamhetsberättelse 2016 avseende Gåsholma stugförening

Årsmöte Gåsholma Stugförening 2016 – dagordning

Årsmöte juni 2016

Kontakt: stug@gasholma.se

 

Gåsholma Vägförening

Vägföreningen bildades under namnet Axmarby-Gåsholma Vägsamfällighetsförening, i samband med bygget av den ”nya” vägen ut till Gåsholma från Axmarby, via Finnharsfjärden. Den har därefter ombildats i och med att vägarna i Axmarby bildade en egen förening för dessa.

Föreningens ändamål är att administrera och hantera de gemensamma vägar som finns inom föreningen, vilket är vägen mellan Axmarby ochh Gåsholma, inklusive de angränsande stickvägarna.

Försynsprotokoll Gåsholma (1)

Förbesiktning inför återställnining efter bredbandsarbeten (3)

2017

Kontakt: vag@gasholma.se

 

Gåsholma Samfällighetsförening

Kort historik Gasholma Samfallighet

Samfällighetsföreningen bildades för att administrera och hantera de gemensamma områden som finns inom Gåsholma, såsom:

  • Parkeringen vid infarten till Gåsholma
  • Båtupptagningsplatsen
  • Dansbaneområdet
  • Kajen
  • m.fl. gemensamma områden

Gåsholma årsmöte 2018-06-16-1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Gåsholma Samfällighetsförening

Gåsholma årsmöte 2017-06-17 1

Samfällighetsprotokoll 160618

Verksamhetsberattelse Gasholma samfallighetsforening

Kontakt: sam@gasholma.se