Årsmöten Gåsholmas Föreningar

Lördag 17 juni vid dansbanan:

10.00 Årsmöte i Gåsholma Vägsamfällighetsförening
därefter Stugföreningen och Samfällighetsföreningen