Arrangörsgrupper

GÄDDORNA

Sammankallande Håkan Sundberg 0297-310 35

Owe Ehlin 026-16 42 34

Björn Runströmer 08-96 95 17 / 0297-310 06

Göran Arvidsson 0297-310 01

Gerhard Wenzel 0297-310 90

Lasse Lindström 010-471 3012 / 070-515 01 82

Gunnar Carlsson xxxxx

SIKARNA

Sammankallande Stig Sandberg 0297-31037, 072-1525518

Bosse Sahlberg 0297-310 38 / 070-414 01 32

Fredrik Engman 0297-102 99

Bengt-Göran & Gunilla 070-517 85 80 / 070-539 25 25

Ingemar & Kerstin 0297-310 18 / 0703-91 08 51

Lars-Håkan & Pia 026-65 29 42

LAXARNA

Sammankallande Tord Sandberg 026-10 62 19 / 0708-99 52 93

Nils Axner 026-12 33 72 / 0297-310 08

Janne Kock 026-16 45 16 / 070-642 94 93

Dan Andersson 018-32 09 32 / 0297-310 11

Erik Wallman 026-10 18 69 / 0709-66 25 05

Erling Flodman 070-635 12 18

Gert Axner 070-586 65 55

GÄRSARNA

Sammankallande Per Stefansson 0297-310 50

Olle Hellström 0297-310 70

Tommy Stenergard 0290-405 74 / 0297-310 03

Göran Olsson 08-38 43 63

Anders Lagnert 026-13 16 60 / 0297-310 39

Hans Bohlin 070-397 68 05

Ingegerd Birgersson 0297-310 52 / 021-80 39 87

 

Arrangörsgrupperna med familjemedlemmar ansvarar för inköp, detaljplanering och genom-

förande av sommarfesterna i Gåsholma. Observera att det i midsommargruppens sysslor även

ingår avklädning av midsommarstång och att surströmmingsgruppen ”gör vinter” i kiosken.

 

Resurspoolen

Kjell Wilund 0297-310 31

Torbjörn Wilund xxxxx

Rolf Sundberg 0297-31012

Björn Wilund 0297-310 13 / 070-625 66 41

Resurspoolen ställer upp och hjälper till kring arrangemangen när det behövs förstärkning!